top of page

Onze visie

Zorg op Maat:

Wij staan voor "Zorg op Maat".  Dat betekent dat in onze logopedische praktijk de zorgvraag van de cliënt centraal staat. We kijken naar de beste benadering voor elke volwassene, jongere of elk kind, waar nodig in multidisciplinair verband.

Onze gezamenlijke visie is dat de behandeling te allen tijde moet plaatsvinden in het belang van het kind en de volwassene. Wij houden rekening met uw wensen en mogelijkheden en stemmen het onderzoek en de behandeling af op datgene wat voor u of uw kind van belang is. Daarmee garanderen wij openheid en transparantie. We kijken naar de effecten van de klacht op de totale persoon en zijn/haar omgeving, dus niet alleen naar de stoornis.  In de behandeling van kinderen spelen de ouders een belangrijke rol. We betrekken de ouders daarom ook actief bij de behandeling. In sommige gevallen kan de behandeling zelfs geheel indirect verlopen.

Kwaliteit:

Kwaliteit vinden wij heel belangrijk. Al onze logopedisten volgen regelmatig cursussen en bijscholing, om de kwaliteit van zorg hoog te houden en volgens de meest recente inzichten te werken. De logopedisten in de praktijk zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Tot slot doen wij als praktijk elke drie jaar mee aan een vrijwillige kwaliteitstoets.

 

Laagdrempelig en persoonlijk: 

Door ons grote team, zijn we in staat om de zorg laagdrempelig en dicht bij huis aan te bieden. We werken op veel verschillende locaties, in en rondom Oss.  We hechten veel waarde aan het persoonlijke contact met al onze cliënten.  

bottom of page