top of page

Praktische informatie

Openingstijden

Onze praktijk is elke werkdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Op dinsdagavond zijn we tot 20:30 uur geopend. 

Voor informatie over de openingstijden per locatie, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Gratis spreekuur

Wilt u iets vragen of advies van een logopedist, dan kunt u ons bellen voor een afspraak. Dit is gratis.
Een advies kan voldoende zijn. Soms is het wenselijk om een logopedische behandeling te starten.

Duur en frequentie van de behandelingen

Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten. Afhankelijk van de problematiek wordt een cliënt 1 of meer maal per week ingedeeld.
De behandelingen vinden meestal op de praktijk plaats. Wij behandelen ook bij u thuis als dat gewenst is.

 

De verwijsbrief van uw (huis)arts

Voor het bezoeken van een logopedist heeft u altijd een verwijsbrief van een arts nodig. Dit kan een huisarts, een jeugdarts of andere medisch specialist zijn. De verwijsbrief kunt u bij uw eerste bezoek aan uw logopedist overhandigen.

Verzekering

Waar u verzekerd bent, maakt voor ons niets uit: wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Logopedie zit in het basispakket en valt onder het verplicht eigen risico. Voor kinderen die op de polis van de ouders zijn meeverzekerd geldt geen eigen risico.
Het is verplicht om een identificatie te kunnen laten zien bij de eerste afspraak. 

Contact met andere disciplines door uw logopedist

Het kan voorkomen dat het de logopedische behandeling ten goede komt wanneer uw logopedist contact heeft met bijvoorbeeld de school van uw kind, of de arts door wie u verwezen bent. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming.

Continuïteit van de behandeling

Wij proberen onze cliënten zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt. Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaats vindt. Het kan ook voorkomen dat uw logopedist wordt vervangen door een collega logopedist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

De eerste afspraak, onderzoek en een behandelplan

Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist een anamnese afnemen. Afhankelijk van de klacht zal deze kort of wat langer duren.
Na de eerste afspraak volgt meestal een fase van onderzoek. Na het onderzoek zal de logopediste een behandelplan opstellen. Dit wordt met u besproken. Daarna start de logopedische behandeling. 

 

Samenwerking

Wij werken samen met het interdisciplinaire team "Kindertherapeuten Oss" en "Beter Thuis".

Logopedie op school

Logopedie op school is logopedie in een vertrouwde omgeving. Daarom werken wij ook op een aantal basisscholen. Er is een korte communicatielijn tussen de logopedist en het team van de school. Hierdoor kunnen de logopedische adviezen  een betere inbedding krijgen binnen de klas. Kwaliteit is ons uitgangspunt, ook op school. Wij werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Ook op school geldt, dat de ouders zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de logopedie van hun kind. Zij zijn de co-therapeut, die erop kan toezien dat gemaakte adviezen en afspraken ook thuis kunnen worden toegepast. De logopedist op school is onafhankelijk van de school. De locatie op school is niet alleen toegankelijk voor leerlingen van de school, maar ook voor cliënten van buitenaf.  De keuzevrijheid voor een logopedist door de ouders staat voorop. De locatie binnen de school is de gehele dag geopend. Ook in de schoolvakantie is de continuïteit gewaarborgd.

Privacy

Uw privacy is belangrijk. Bij Groepspraktijk Logopedie Oss wordt uw privacy 100% gegarandeerd. Dit wordt samen met u vastgelegd in de behandelovereenkomst. Alle gegevens die u deelt met Groepspraktijk Logopedie Oss, vallen onder de wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Dat betekent dat Groepspraktijk Logopedie Oss al uw gegevens niet zonder uw toestemming mag verstrekken aan derden (bijvoorbeeld aan school).

Behandelovereenkomst

Wij zijn verplicht om een behandelovereenkomst met u te sluiten. Aan het begin van de behandeling wordt u gevraagd om een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hiermee geeft u ons  o.a. de mogelijkheid om met uw toestemming met derden te overleggen over de behandeling. 

bottom of page