Behandeling bij neurologische aandoeningen

Wat is het?

Neurologische stoornissen worden in de logopedie onderverdeeld in progressieve stoornissen en niet-progressieve stoornissen. Een progressieve stoornis geeft aan dat de stoornis steeds erger wordt naarmate van tijd. Deze stoornissen hebben vaak een slechte prognose.

Bij progressieve neurologische stoornissen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), Primair Progressieve Afasie (PPA), Multipele Sclerose (MS) en de Ziekte van Parkinson. Voorbeelden van niet-progressieve neurologische stoornissen zijn een beroerte of hersenbloeding en de Ziekte van Bell.

Bij zowel progressieve als niet-progressieve aandoeningen komen verschillende logopedische stoornissen voor, te noemen:

  • Dysfagie (slikproblemen)

  • Dysartrie (spraakproblemen)

  • Apraxie (spraakproblemen)

  • Afasie (taalproblemen)

  • Communicatieproblemen bij rechter-hemisfeer-letsel

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet aanvankelijk onderzoek naar de aanwezige stoornis(sen), om daarna een sluitend behandelplan op te stellen. Bij progressieve stoornissen zal de logopedist insteken op het ‘compenseren’ van stoornissen. Bij niet-progressieve stoornissen zal de behandeling zich richten op het ‘revalideren’ van de stoornissen. Echter is volledige revalidatie niet in alle gevallen haalbaar.

Logopedisten Hermien ter Huurne en Esther van Bakel zijn gespecialiseerd in neurologie binnen onze praktijk. Zij zijn ook coach bij CoCo.