top of page

Behandeling bij neurologische aandoeningen

Wat is het?

Neurologische stoornissen worden in de logopedie onderverdeeld in progressieve stoornissen en niet-progressieve stoornissen. Een progressieve stoornis geeft aan dat de stoornis steeds erger wordt naarmate van tijd. Deze stoornissen hebben vaak een slechte prognose.

Bij progressieve neurologische stoornissen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), Primair Progressieve Afasie (PPA), Multipele Sclerose (MS) en de Ziekte van Parkinson. Voorbeelden van niet-progressieve neurologische stoornissen zijn een herseninfarct of hersenbloeding.

Bij zowel progressieve als niet-progressieve aandoeningen komen verschillende logopedische stoornissen voor, te noemen:

  • Dysfagie (slikproblemen)

  • Dysartrie (spraakproblemen)

  • Apraxie (spraakproblemen)

  • Afasie (taalproblemen)

  • Communicatieproblemen bij rechter-hemisfeer-letsel

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet aanvankelijk onderzoek naar de aanwezige stoornis(sen), om daarna een sluitend behandelplan op te stellen. Bij progressieve stoornissen zal de logopedist insteken op het ‘compenseren’ van stoornissen. Bij niet-progressieve stoornissen zal de behandeling zich richten op het ‘revalideren’ van de stoornissen. Echter is volledige revalidatie niet in alle gevallen haalbaar.

Individuele therapie

Wij bieden individuele logopedisch behandeling om de communicatie/taal- en spraak te bevorderen/optimaliseren dan wel te behouden. Hierbij wordt zorg op maat geboden. We behandelen onder andere afasie, dysartrie, rechterhemisfeer-taalstoornissen, spraakapraxie. Mochten zich naast communicatieproblemen ook slikproblemen voordoen kan de cliënt hier begeleiding bij ontvangen. Ook hierin zijn wij gespecialiseerd.

Communicatiegroepen

We bieden groepstherapieën voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit kan zijn: een beroerte, dementie of een neurodegeneratieve aandoening, waarbij spraak- en/of taalproblemen zijn ontstaan. We bieden zorg op maat, passend bij de cliënt en de omgeving.

Wilt u meer weten over de groepstherapie of  individuele therapie? Neem dan contact op met de praktijk. Wij maken dan snel een afspraak met u voor een intake-gesprek. We bespreken wat uw klachten zijn, hoe ze zijn ontstaan en wat u wilt bereiken.

  • Individuele therapie kan naast groepstherapie plaatsvinden

  • Er kan zowel aan individuele doelen als aan een gezamenlijk doel gewerkt worden

  • Groepsbehandelingen worden in modules van 12 weken gegeven. De duur van een behandeling is 1 uur per week

  • Tijdens de groepsbehandeling is er aandacht voor oefeningen, gesprekken, spelvormen en activiteiten

  • Wij hebben contracten met alle zorgverzekeringen

 

Logopedisten Esther van Bakel en Claire de Jong zijn gespecialiseerd in neurologie binnen onze praktijk.  Wij werken samen met Beter Thuis (www.beter-thuis.nl). 

 

Team neurologopedie:

Why We're Great >

IMG_0024-web.jpg

Ik ben gespecialiseerd in neurologie (o.a. afasie, slikproblemen, dysarthrie). Ik ben geregistreerd afasietherapeut en daarnaast ook mime-therapeut.

Why We're Great >

380929E5-EA6E-4A83-98BD-854E63492E80.jpeg

Ik behandel voornamelijk kinderen met spraak- en taalproblemen. Verder ben ik erg geïnteresseerd in patiënten die kampen met neurologische problematiek.

bottom of page