Een vertraagde of afwijkende taalontwikkeling

Wat is het? 

Bij een taalontwikkelingsstoornis blijft het spreken van het kind achter bij dat van zijn leeftijdgenootjes. Bijvoorbeeld:

  • een te kleine woordenschat;

  • moeite met het maken van zinnen;

  • moeite met de volgorde van woorden in de zin;

  • woorden verkeerd uitspreken;

  • het kind begint niet met praten.

Gevolg: 

Het gevolg is meestal dat een kind niet kan vertellen wat hij/zij voelt en denkt. Als een kind zich niet goed kan uiten en niet goed begrepen wordt door anderen, dan kan het kind gefrustreerd raken, of boos, verdrietig of stil worden. Uiteindelijk kan dit leiden tot gedrags- en/of leerproblemen op school.

Behandeling: 

De logopedist zal met het kind gaan werken aan het uitbreiden van de woordenschat en het aanleren van de juiste zinsstructuren, waardoor het kind zijn/haar omgeving beter begrijpt en zich beter kan uiten. De directe omgeving (met name ouders) worden betrokken bij de behandeling, zodat we het kind snel en goed kunnen helpen met de taalontwikkeling.