Behandeling bij stotteren en broddelen

Stotteren

 

Wat is stotteren? 

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraakbewegingen niet vloeiend verlopen. Dit uit zich bijvoorbeeld in: het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden van klanken, of het blokkeren bij het op gang komen van de klankvorming. De spraakklanken kunnen er dan met veel moeite worden uitgeperst.

 

Gevolg: 

Wanneer het stotteren ernstiger wordt, kunnen secundaire symptomen voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld: meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Omdat stotteren de communicatie ernstig kan verstoren, kan ook spreekangst ontstaan of het vermijden van plaatsen en/of situaties.

 

Behandeling: 

De logopedist doet onderzoek, waarop de therapie wordt afgestemd op het leren accepteren van het stotteren en het spreken meer ontspannen laten verlopen.

Broddelen

 

Wat is broddelen?

Broddelen is een stoornis in het spreken. Je herkent het aan de niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak. Opvallend zijn een slappe uitspraak en een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden, bijvoorbeeld ‘tevisie’ in plaats van ‘televisie’. Ook stopwoordjes, snelle woordherhalingen en klankherhalingen zijn signalen van broddelen. Daarnaast komen moeilijkheden met het formuleren van gedachten voor. Dit geldt ook voor schriftelijke formuleringen. Doordat er herhalingen van woorden en klanken zijn lijkt het broddelen soms op stotteren. Een verschil met stotteren is dat de broddelaar zijn herhalingen en onduidelijkheden in het spreken niet opmerkt, de stotteraar meestal wel.

 

Gevolg:

Op latere leeftijd kan broddelen iemands carrière nadelig beïnvloeden, wanneer er hogere eisen aan de spreekvaardigheid gesteld worden. Dit geldt dan vooral voor mensen die broddelen en een spreekberoep hebben.

Wat doet de logopedist?

De behandeling richt zich vooral op bewustwording van de eigen spraak, uitspraaktraining, training in correct formuleren en ritme- en intonatietraining. Het resultaat van de behandeling hangt af van de ernst van het broddelen, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.

Logopedisten Tonny Beyers en Hermien ter Huurne zijn gespecialiseerd in stotteren binnen onze praktijk.