Meertaligheid

Meertaligheid bij kinderen

 

Wat is het? 

In de regel kan een kind tot de leeftijd van twaalf jaar meerdere talen probleemloos leren spreken. Bij sommige kinderen verloopt dit proces moeizaam. Er kan een taalachterstand ontstaan in de eerste en/of de tweede taal van het kind. 

 

Gevolg: 

Een taalachterstand kan er voor zorgen dat kinderen zich niet goed kunnen uiten en niet goed wordt begrepen door anderen. Hierdoor kan het kind boos, verdrietig of stil worden. Ook kunnen er leerproblemen ontstaan op school.   

 

Behandeling: 

De logopedist onderzoekt waar de problemen liggen bij de meertalige ontwikkeling. De behandeling bestaat uit het begeleiden van de ouders en de directe omgeving in het stimuleren van het taalaanbod. Ook zal de logopedist met het kind werken aan het stimuleren van de taalontwikkeling. 

 

Meertaligheid bij volwassenen

 

Wat is het? 

Meertalige volwassenen kunnen moeite hebben met de uitspraak van het Nederlands. Dit heeft te maken met de klankvorming, de juiste intonatie, het ritme en de snelheid van het Nederlands.

Gevolg: 

De problemen met de uitspraak van het Nederlands kunnen er voor zorgen dat u minder goed verstaanbaar bent voor anderen en niet altijd goed wordt begrepen.  

 

Behandeling: 

De logopedist onderzoekt eerst uw uitspraak. Daarna wordt de uitspraak van het Nederlands met u geoefend.