Gehoorproblemen

Aangeboren slechthorendheid

Wat is het? 

Slechthorendheid kan ontstaan door: ziekte tijdens de zwangerschap, het gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap, of door erfelijkheid.

Gevolg: 

Er kan een achterstand ontstaan in de spraak- en/of taalontwikkeling.

 

Behandeling: 

De logopedist kan helpen met: het trainen van spraakafzien (liplezen), articulatietraining en trainen van de luistervaardigheden. Kortom, door logopedie kan de achterstand in de spraak/taalontwikkeling worden tegengegaan, of zelfs voorkomen worden.

 

Niet-aangeboren slechthorendheid

Wat is het? 

Slechthorendheid kan ontstaan door: bepaalde ziekten, een ongeval, lawaaibeschadiging, middenoorontsteking of ouderdom.

 

Gevolg: 

De gevolgen van niet-aangeboren slechthorendheid bestaan vaak uit: communicatieproblemen, een achterstand in de spraak/taalontwikkeling, een sociaal isolement en een verminderde kans op het krijgen van een goede baan.

 

Behandeling: 

De behandeling bestaat uit het leren spraakafzien, articulatietraining en trainen van de luistervaardigheden. Hierdoor worden de klachten beperkt en kunt u weer vertrouwen op uw gehoor.