top of page
Fréderique Spronk-Leenders
fre.jpg

Locatie: Oss

Werkdagen: Maandag, dinsdag en donderdag

Email: frederique.leenders@logopedieoss.nl

In september 2013 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Gedurende mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan in de praktijk, het speciaal onderwijs en revalidatiecentra in binnen- en buitenland.
Sinds februari 2021 ben ik (weer) werkzaam bij de groepspraktijk. Net na mijn afstuderen heb ik ook bij de groepspraktijk gewerkt en heb ik ervaring opgedaan binnen andere (multidisciplinaire) praktijken.
Ik heb ervoor gekozen om mij volledig te specialiseren als kinderlogopedist.
Ik heb scholingen gevolgd op het gebied van preverbale logopedie
(eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen) en ik ben gespecialiseerd in OMFT (therapie voor afwijkende mondgewoonten).

 

Ieder kind vraagt om een eigen specifieke benaderingswijze. De zorgvraag van ouder(s)/verzorger(s) is mijn uitgangspunt. Samen met hen bespreek ik wat de hulpvraag is en welke oplossing hier het beste bij past. 

Graag werk ik multidisciplinair en kijk ik met alle betrokkenen naar het kind.  Hierbij streef ik naar een eenduidige aanpak, wat zorgt voor rust, structuur, duidelijkheid en een positieve leeromgeving voor het kind.

Een goede relatie met collega's, school, het kinderdagverblijf, ouder(s), verzorger(s) en verwijzers vind ik van groot belang om de zorg voor het kind zo optimaal mogelijk te laten zijn.


Met veel enthousiasme en passie, onderzoek en behandel ik kinderen van alle leeftijden.


 

In de toekomst hoop ik nog veel kinderen te mogen helpen op hun eigen weg naar communicatie!

bottom of page