top of page

CoCo

CoCo staat voor Communicatie en Coaching voor de cliënt met een neurologische aandoening. Denk bijvoorbeeld aan taalproblemen, slikklachten en problemen met de uitspraak, ten gevolge van een neurologische aandoening. 

Twee logopedisten in ons team (Hermien ter Huurne en Esther van Bakel) zijn gespecialiseerd in neurologie en hebben vele jaren ervaring. Esther is geregistreerd afasietherapeut. De logopedische begeleiding is laagdrempelig, en kan zowel aan huis als op de praktijklocaties plaatsvinden. De hulpvraag van de cliënt staat altijd centraal in de begeleiding. 

 

Voor meer informatie over CoCo, kunt u contact met ons opnemen per email, telefoon of via de website.

Individuele therapie

Wij bieden individuele logopedisch behandeling om de communicatie/taal- en spraak te bevorderen/optimaliseren dan wel te behouden. Hierbij wordt zorg op maat geboden. We behandelen onder andere afasie, dysartrie, rechterhemisfeer-taalstoornissen, spraakapraxie. Mochten zich naast communicatieproblemen ook slikproblemen voordoen kan de cliënt hier begeleiding bij ontvangen. Ook hierin zijn wij gespecialiseerd.

Communicatiegroepen

We bieden groepstherapieën voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit kan zijn: een beroerte, dementie of een neurodegeneratieve aandoening, waarbij spraak- en/of taalproblemen zijn ontstaan. We bieden zorg op maat, passend bij de cliënt en de omgeving.

Wilt u meer weten over de groepstherapie of  individuele therapie? Neem dan contact op met de praktijk. Wij maken dan snel een afspraak met u voor een intake-gesprek. We bespreken wat uw klachten zijn, hoe ze zijn ontstaan en wat u wilt bereiken.

  • Individuele therapie kan naast groepstherapie plaatsvinden

  • Er kan zowel aan individuele doelen als aan een gezamenlijk doel gewerkt worden

  • Groepsbehandelingen worden in modules van 12 weken gegeven. De duur van een behandeling is 1 uur per week

  • Tijdens de groepsbehandeling is er aandacht voor oefeningen, gesprekken, spelvormen en activiteiten

  • Wij hebben contracten met alle zorgverzekeringen

 

Logopedisten Hermien ter HuurneEsther van Bakel, en Claire de Jong zijn gespecialiseerd in neurologie binnen onze praktijk. Zij zijn ook coach bij CoCo.

bottom of page