CoCo

CoCo staat voor Communicatie en Coaching voor de cliënt met een neurologische aandoening. Denk bijvoorbeeld aan taalproblemen, slikklachten en problemen met de uitspraak, ten gevolge van een neurologische aandoening. 

Twee logopedisten in ons team (Hermien ter Huurne en Esther van Bakel) zijn gespecialiseerd in neurologie en hebben vele jaren ervaring. Esther is geregistreerd afasietherapeut. De logopedische begeleiding is laagdrempelig, en kan zowel aan huis als op de praktijklocaties plaatsvinden. De hulpvraag van de cliënt staat altijd centraal in de begeleiding. 

 

Voor meer informatie over CoCo, kunt u contact met ons opnemen per email, telefoon of via de website.