Behandeling van spraak- en taalproblemen bij autisme

Autisme en communicatieproblemen

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en door zich steeds herhalend gedrag. Al op zeer jonge leeftijd blijkt de communicatie niet op gang te komen. Het lijkt alsof het kind de signalen die de ouders uitzenden niet begrijpt. Er zijn verschillende vormen van autisme te onderscheiden. Elke vorm van autisme heeft zijn eigen symptomen.

Gevolg:

Bij kinderen met een vorm van autisme zijn er vaak problemen in de gehele communicatie en met name in de pragmatische ontwikkeling (het gebruik van taal) en de semantische ontwikkeling (het begrijpen van taal).

Wat doet een logopedist?

De logopedist onderzoekt of er sprake is van een spraak- en taalachterstand. Logopedie bij kinderen met autisme is altijd tweeledig: het bevorderen van de spraak- taalontwikkeling en het leren communiceren in het contact met anderen.

Logopediste Alice Baas is gespecialiseerd in autisme en communicatieproblematiek binnen onze praktijk.