Auditieve verwerkingsproblemen

Wat is het? 

Auditieve functies worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”.

Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak.  Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben vooral moeite met de vaardigheden die nodig zijn voor het verstaan van mondelinge informatie. Enkele voorbeelden van kenmerken:

 • veel "huh" zeggen;

 • moeizaam begrijpen van mondelinge opdrachten;

 • moeite met onthouden van mondelinge informatie;

 • het negeren van geluiden en/of opdrachten.

 • moeite met het verstaan van mensen die snel praten;

 • moeite met verstaan van gesprekken in een rumoerige ruimte.

Gevolg:

Bij kinderen met auditieve verwerkingsproblemen kunnen de volgende problemen ontstaan:

 • slecht presteren op school (ondanks normale intelligentie);

 • problemen bij het vervullen van klassikale opdrachten;

 • korte aandachtsspanne;

 • snel afgeleid door geluiden of gebeurtenissen in de omgeving;

 • minder ontwikkeld besef van tijd.

De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden.

 

Wat doet de logopedist?
De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op taal, spraak, lezen en spellen. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan ouders of bijvoorbeeld leerkrachten. De logopedist doet ook gerichte oefening met het kind om de auditieve functies te verbeteren.